Educommerce công bố dự án khởi nghiệp công nghệ “Người nhân tạo”

Tại sự kiện, Educommerce lần lượt giới thiệu “Người nhân tạo” đến từ các đối tác, nhà tài trợ là các doanh nghiệp, cá nhân đã tiên phong ứng dụng giải pháp chuyển đổi số “Người nhân tạo” vào trong doanh nghiệp và hoạt động nghệ thuật.

Theo Educommerce, mọi doanh nghiệp và cá nhân đều có thể tiếp cận, sở hữu hoặc sử dụng trí tuệ nhân tạo theo một cách hoàn toàn thân thiện. Việc phổ cập trí tuệ nhân tạo vào đời sống con người thông qua người nhân tạo là bước đi kịp thời, phù hợp với các chiến lược phát triển của những thành phố thông minh.

Educommerce là một công ty khởi nghiệp công nghệ vừa gia nhập vào thị trường công nghệ Việt Nam từ 2020 đến nay, tiên phong trong việc phát triển và ứng dụng giải pháp công nghệ “Người nhân tạo- Digital Humans” vào nhiều mặt của doanh nghiệp lẫn đời sống cá nhân của người dùng Internet.

Educommerce là đối tác công nghệ ủy quyền của Công ty Uneeq New ZeaLand tại thị trường Việt Nam. Nhà sáng lập Educomerce là một người con nhà nông ở Vĩnh Long.