DANH SÁCH ĐÃ ĐĂNG KÝ

TRỊNH ĐÌNH ANH QUÂN – Hồ Chí Minh
Trần Đức Khánh – Hà Nội
Nguyễn Minh Vũ – Hải Dương
Huỳnh Lương Đình Khánh – Hồ Chí Minh
Nguyễn Ngọc Anh Quân – Hà Nội
Hoàng Đức – Hà Nội
Nguyễn Đức Anh – Thanh Hóa
Nguyễn Vĩnh Cơ – Ninh Thuận
Nguyễn Trọng Duy – Hà Nội
Nguyễn Phạm Gia Phúc – Hồ Chí Minh
Vũ Nhật Tiến – Hà Nội

Vip Class for Free
Từ 12 tuổi trở lên
#
Maximum upload size: 10MB
Tất cả hình ảnh mang tính chất xác minh tình trạng của VIP, được bảo mật và không công khai
Maximum upload size: 50MB
Video sinh hoạt ngắn của VIP (dưới 30MB)