Người mẫu 3D sẽ là công nghệ giúp giới thời trang vượt bão Covid?

Không chỉ diễn tuần lễ thời trang phiên bản số hóa qua video và livestream, một giải pháp khác đang được đề nghị cho các nhà thiết kế là công nghệ 3D.